Randevu Telefon : 0328 813 50 10
Osmaniye Özel İbn-i Sina Hastanesi

Radyoloji

Bölümümüzde MR , bilgisayarlı tomografi(BT), röntgen, skopi, mamografi, kemik dansitometri, ultrasonografi, 3 boyutlu ultrasonografi (4D real time US) ve renkli Doppler ultrasonografi üniteleri bulunmaktadır.
Bu inceleme yöntemleri ile klinisyen uzman hekimler ile koordineli olarak deneyimli radyoloji uzmanı tarafından hastaya en doğru tanı konulmaktadır. İncelemelerde, hastanın klinik doktoru ile irtibat kurularak hastaya ve hastalığa en uygun olanı seçilmekte, inceleme sırasında oluşabilecek komplikasyon ve yan etkilerin minimuma indirilmesi için her türlü önlem alınmaktadır.


Mamografi;

Memenin radyolojik incelemesi yoluyla uygulanan bir tanı tekniğidir. Kontrast madde kullanılmadan gerçekleştirilir. Bu yöntem, memenin çeşitli hastalıklarını açıklığa kavuşturur. Özellikle kötü huylu tümörlere erken tanı konulmasını sağlar. Mamografi cihazımızda hastaya en az radyasyon veren sistem mevcuttur. Gereklilik halinde mamografi ultrasonografi ile birlikte yapılmaktadır.


Ultrasonografi ;
Ultrasonografinin teşhisteki yerinin tartışılmazlığı herkesçe kabul edilmiştir. Radyoloji Ünitemizde; karaciğer, safra kesesi, böbrekler gibi batın ultrasonografik tetkiklerin yanı sıra yüzeysel incelemeler de yapılmaktadır (Örneğin; tiroid, meme, testis vb.).

Renkli Doppler Ultrasonografi (GE, voluson 730 pro);

Renkli doppler ultrasonografi cihazı geniş kapsamlı programları ile vasküler ve kardiak doppler incelemelerinde önde gelen bir cihazdır. · Doku ve organların damarsal yapıları ayrıntılı olarak ortaya çıkar. Böylece tüm damarlardaki akım renkli olarak gözlemlenir, hızı ve dokularla ilişkisi tespit edilir.
Teknolojik yeniliklerin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde renkli Doppler ultrasonografi cihazı ile erken teşhis ve tedavi konusunda yeni başarılar kazanılmıştır.


3 boyutlu Ultrasonografi (GE, voluson 730 pro);
Anne karnındaki bebek, 3 boyutlu olarak görüntülenerek, sağlık durumu, gelişimi  ve herhangi bir anomali olup olmadığı belirlenmektedir. İnceleme esnasında  bebeğe ait görüntüler (fotoğraf ve video görüntüleri) alınabilmekte ve bu görüntüler CD’ye kaydedilerek anne-babaya verilmektedir. 


Bilgisayarlı tomografi;
Philips LX model konvansiyonel tomografi cihazı ile tüm tomografik incelemeler (beyin, hipofiz, orbita, paranazal sinüzler, temporal kemik, boyun, nazofarinks, larinks, toraks, abdomen, pelvis, sakroiliak eklem, üst ve alt ekstremite, vertebral kolon  yapılabilmektedir.
Ayrıca Radyoloji ünitemizde; perkütan nefrostomi, perkütan apse drenajı, perkütan biyopsi ve  kist drenajı gibi her türlü girişimsel müdahale yapılmaktadır.

Osmaniye Özel İbn-i Sina Hastanesi 2017(C) Tüm Hakları Saklıdır.

İletişim Bilgileri

Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Mah. 7520 Sokak No:1  MERKEZ / OSMANİYE

Telefon: 0(328) 813 50 10

Telefon : 0 (328) 812 50 10

Fax: +90(328) 812 45 81

E-Posta: [email protected]